You are here : Home » News » Notice

Notice

ब्यतित बिमालेखमा शत प्रतिशत ब्याज छुट गरिएको बारे (2072-05-15)

Date: 2015-09-01

यस कम्पनीबाट जारी गरिएका बीमालेखहरु मध्ये २०७२ श्रावण मसान्तसम्म बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने मितिले ६ महिना नाघेका ( पूर्ण ब्यतित भएका ) बीमालेखहरु २०७२ साल भाद्र १५ देखि २०७२ साल आश्विन २९ गते भित्र पुनर्जागरण गराउने बिमितहरुलाई लाग्ने ब्याजमा १०० प्रतिशत छुट गरिने ब्यवस्था गरिएको छ । 

Download the file for more details: Interest Discount Notice 20720515.pdf

Home | FAQ | Sitemap | Contact Us | Feedback

Copyright Asianlife Insurance. All Rights Reserved.
Last Updated Date : 11-20-2016, 2073 Mangsir 20