You are here : Home » News » Press Release

Press Release

बालाजु शाखा संचालन सम्बन्धमा

Date: 2015-09-24

एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले ग्राहक सेवालाई सरल तथा सहज बनाउने उद्देश्यले काठमाण्डौको बालाजुमा यस कम्पनीको २१औं शाखाको रुपमा “बालाजु शाखा कार्यालय” आज मिति २०७२।०६।०७ गते देखि सञ्चालनमा ल्याएको छ 

Download the file for more details: Branch Opening.PDF

Home | FAQ | Sitemap | Contact Us | Feedback

Copyright Asianlife Insurance. All Rights Reserved.
Last Updated Date : 11-20-2016, 2073 Mangsir 20